اولین کنفرانس جهانی عدالت در تهران محل سفارت سابق آمریکا برگزار شد.

با حضور چهره‌های اثرگذاری از کشورهای مختلف:
استاد حسن عباسی، استاد رائفیپور، دکتر مسعود شجره، دکتر محمود مهتدی، جناب طه المجاهد از کشور یمن، جناب ابوبکر صلاتی از کشور نیجریه، سید عرفان مهدی زیدی از کشور هند و...

#بسوی_عدالت_جهانی