💠 نسخه فارسی کلیپ

«کمپین نیمه شعبان ۱۴۰۰»

با حضور شیعیان از کشورهای مختلف دنیا

 

📄 قسمتی از نامه امام زمان(عج) به شیخ مفید:

«اگر شیعیان ما که خداوند به آنها توفیق طاعت وبندگی خویش را بدهد در راه وفای به عهدی که بر دوش دارند، همدل می شدند، هرگز برکت ملاقات با ما از آنها به تأخیر نمی افتاد، و سعادت دیدار ما به سرعت نصیب آنان می گشت ، آن هم دیداری بر اساس شناختی راستین و صداقتی از جانب آنان نسبت به ما.»

 

(الإحتجاج، ج2، ص602)