حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه): 

برای من در (زندگی و رفتار) دختر رسول خدا، فاطمه زهرا(سلام الله علیه) الگو و سرمشقی نیکو است.