بروشور محرم توسط بسیاری از سازمانها از مناطق مختلف جهان برای 10 روز محرم طراحی و توزیع شده است. این بروشور در بیش از 30 کشور توزیع و به بیش از 12 زبان ترجمه شده است.

می توانید لیستی از کشورها را که بروشور در آنها توزیع کرده است ، مشاهده کنید.بروشور محرم توسط بسیاری از سازمانها از مناطق مختلف جهان برای 10 روز محرم طراحی و توزیع شده است. این بروشور در بیش از 30 کشور توزیع و به بیش از 12 زبان ترجمه شده است.

می توانید لیستی از کشورها را که بروشور در آنها توزیع کرده است ، مشاهده کنید.

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده ، بیش از 1.5 میلیون نسخه از بروشور در کشورهای مختلف توزیع شده است.

شما می توانید بروشور ها را از لینک زیر دانلود کنید:

انگلیسی

فارسی

عربی

فرانسوی

سپانیایی

پرتقالی

آلمانی

سواحیلی

بنگالی

روسی

هوسا

اردو

اندونزیایی