هدیه ای به تمام برادران و خواهران انقلابی نیجریه از جانب حرکت جهانی منجی.

پیام محمدامین اصغری دبیر کل حرکت جهانی منجی به شیعیان نیجریه به زبان هوسا برای حمایت از شیخ زکزاکی.