حرکت جهانی منجی رسالت خود را آشنا ساختن ملل مختلف با گم شده ی حقیقیشان منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) می داند و بر آنستکه با معرفی آن حضرت به عنوان یگانه منجی عالم بشریت به تمامی ملتهای آزاده جهان، گامی بلند و مؤثر در راستای تعجیل در امر ظهور ایشان بردارد.

هدف از راه اندازی حرکت جهانی منجی معرفی حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه ) به جهانیان، و در عین حال حفظ اتحاد و انسجام بین منتظرین ظهور ایشان در اقصا نقاط عالم می باشد.

این ما هستیم که دنیا را تغییر خواهیم داد و یا در تغییر آن نقش مهمی ایفا خواهیم کرد، تغییری که با محوریت امام زمان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه ) رقم خواهد خورد.

به سوی عدالت جهانی