Monji Movement Logo
حرکت جهانی منـجـی

درباره ما

ماجرا از آنجایی آغاز گشت که ابلیس، سوار بر مرکب کبر و غرور، از دستور پروردگار خویش سرپیچی نمود. از آن روز بود که دیگر انسان روز خوش به خود ندید و دنیا تبدیل به معرکه و کارزاری برای آزمایش انسان شد. و حال این انسان بود که باید از میان دو راه، یکی را انتخاب می نمود؛ اطاعت از پروردگار جهانیان و در نهایت رسیدن به کمال و سعادت و خوشبختی، و یا اطاعت از شیطان خبیث و سرپیچی از دستورات الهی و طغیان و گناه. و این درحالی بود که خداوند حکیم جز صلاح و سعادت بنده خویش، خواسته ای برای وی در نظر نداشت و جز بهشت جاویدان، منزلگاهی را برای وی مقرر نکرده بود.

در همین راستا

در همین راستا پیامبران و فرستادگانی از جانب خود به سوی بشر ارسال نمود تا وی را از مکر و حیله ابلیس آگاه سازند و در این مسیر پر خطر یاری گر او باشند. اما در آن سو، ابلیس شبانه روز در تلاش بود تا در گمراهی و ضلالت بشر از هیچ فرصتی مضایقه نکرده و بر قسمی که نزد خداوند مبنی بر تلاش برای گمراهی بشر یاد کرده بود بماند. لذا عده ای از آدمیان را با خود هم مسیر نمود تا در راستای اهداف شوم خویش و با به شهادت رساندن انبیاء الهی و امامان معصوم(علیهم السلام)، عهدنامه خویش با ابلیس را امضا نموده، از مسیر صحیح منحرف شوند. برهمین اساس خداوند، آخرین فرستاده ی خویش و امام دوازدهم، حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه) را از دیده ها پنهان نموده و ایشان را ذخیره ای قرار داد برای روزی که بشر استحقاق درک آن را پیدا کرده و ظهور ایشان را عاجزانه از خداوند مسئلت کند.

حرکت جهانی منجی

حال حرکت جهانی منجی این را رسالت خود می داند که با معرفی حضرت مهدی(عج) به عنوان یگانه منجی عالم بشریت به تمامی ملت ها و حفظ اتحاد و انسجام و همچنین ایجاد ارتباط بین شیعیان در اقصی نقاط عالم گامی بلند و مؤثر در راستای تعجیل در امر ظهور ایشان بردارد. ما قصد داریم تا به این فرمایش شریف حضرت که در توقیع مبارکشان به شیخ مفید فرمودند: "اگر شیعیان ما در امر ظهور ما یک دل و یک صدا شوند، خجستگی دیدار ما لحظه ای به تأخیر نخواهد افتاد" جامه ی عمل بپوشانیم. ان شاءالله چشم همه ی ما به جمال پر نور آن حضرت منور خواهد گشت و همه ی ابناء بشر از حکومت بر پایه عدل آن حضرت مستفیض خواهند شد، چرا که ایشان زمین را از قسط و عدل پر خواهد نمود، همانطورکه قبل از آن از ظلم و ستم پر شده است.

در آن هنگام

در آن دوران با شکوه است که همه ی انسان ها از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود و بساط فقر، گرسنگی، جنگ، بیماری و ... برای همیشه از صحنه عالم برچیده خواهد شد. امید است بتوانیم در این مسیر سرنوشت ساز حرکت نموده و تا انتهای مسیر ثابت قدم بمانیم و در این راه از یاری و نصرت الهی بهره مند گشته و در نهایت جزو یاران وفادار آن حضرت قرار گیریم.

آمار
نهضت جهانی منجی روز به روز بزرگ تر میشود
+500
اعضا
+200
مجموعه ها
+65
کشور ها
+20
کمپین ها